Pozew o zapłatę / Windykacja należności:

Wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę, co jest przez niektórych rozumiane jako windykację należności, opiera się na poprawnym skonstruowaniu pozwu o zapłatę, a następnie wniesienie do do właściwego rzeczowo (co do wartości przedmiotu sporu) i miejscowo (ze względu na siedzibę pozwanego lub zgodnie z umową stron) sądu. Pismo wszczynające postępowanie sądowe o zapłatę – pozew o …

Pozew o zapłatę / Windykacja należności: Read More »