Stargard
Adwokat Grzegorz Czerwonko
Usługi Prawne

601-205-131

Adwokat Stargard - Profesjonalna Obsługa Prawna
Adwokat Grzegorz Czerwonko - Usługi Prawne

Kancelaria ma swoje siedziby w Stargardzie i Szczecinie, gdzie w Szczecinie znajduje się również Kancelaria Radcy Prawnego. Pomoc prawna obejmuje klientów indywidualnych – osoby fizyczne, przedsiębiorców, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia oraz związki zawodowe. Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sporach gdzie po drugiej stronie występują przeciwnicy z profesjonalnymi pełnomocnikami, takimi jak Radca Prawny, czy Adwokat.

Mimo, że siedzibą Kancelarii jest Stargard, Kancelaria ma uprawnienia do działania na terenie województwa Zachodniopomorskiego i całego kraju – w takim zakresie świadczy swoje usługi.

Adwokat Grzegorz Czerwonko to specjalista w swojej dziedzinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych szczecińskich kancelariach specjalizujących się w prawie cywilnym, odszkodowawczym, gospodarczym, karnym oraz rodzinnym. 

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną wielu klientów, jak i współpracuje ze specjalistami takimi jak radca prawny, notariusz, czy komornik sądowy.

Lata doświadczeń w obsłudze prawnej

Pracę w kancelarii radcy prawnego rozpocząłem już w 2011 r. - jeszcze w czasie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywałem w renomowanych kancelariach adwokackich i kancelariach radców prawnych. Radca Prawny to jeden z zawodów, w których doskonaliłem swoje umiejętności i mam uprawienia do złożenia wniosku o wpis na listę radców prawnych.

Przepis na skuteczne postępowanie

Usługi na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Dobrze przeprowadzone postępowanie sądowe zaczyna się od pierwszego kontaktu z prawnikiem, zanim sprawa trafi do Sądu. Liczy się indywidualne podejście do każdego klienta i sposobu rozwiązania jego sprawy. Tylko perspektywiczne myślenie, zaangażowanie i działanie przynosi zamierzone efekty. Zarówno Adwokat jak i Radca Prawny są w stanie ułatwić wiele postępowań sądowych. Usługi świadczone na rzecz klientów poparte są latami praktyki zawodowej.

Prawo dla Ciebie Kancelaria na Facebooku, LinkedIn i w innych mediach społecznościowych

 
Kancelaria Adwokacka Adwokata Grzegorza Czerwonko w Stargardzie Szczecińskim prowadzi również profil na Facebooku.

Na profilu publikowane są artykuły dotyczące działalności Kancelarii oraz komentarze aktualnych spraw ze sfery życia publicznego, rozpatrywane od strony obowiązujących przepisów. Każdy ma prawo wiedzieć, jaka jest jego sytuacja prawna. Rozpowszechniając przepisy świadczona jest szeroko pojęta codzienna pomoc prawna – skorzystaj z porady bez opłaty!.

Jest to forma komunikacji poza Stargard, umożliwiająca dotarcie do szerokiego grona klientów, jak i dająca sposobność do zapoznania się z publikowanymi, krótkimi analizami prawnymi. Wiedz, jak stanowi Prawo!

Prawo to wiele Różnych Dziedzin
Przykładowe Kategorie spraw
Prowadzonych przez kancelarię

Prawa Cywilnego + Prawo Gospodarcze:
 

– sprawy/pozew o zapłatę/dochodzenie należności, o zachowek, odszkodowanie, w tym o uzyskanie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, o zadośćuczynienie

– sporządzenie wezwania do zapłaty należności
– prowadzenie postępowania likwidacyjnego przeciwko ubezpieczycielom
– powództwa przeciwko przedsiębiorcom w sporach z konsumentami
– sprawy spadkowe, np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
– sporządzanie umów, w tym projektów umów ramowych, umów gospodarczych oraz umów B2B,
– opiniowanie umów

– dochodzenie wykonania umowy
– sporządzanie środków zaskarżenia od orzeczeń, np. odpowiedzi na apelacje
– zniesienie współwłasności
– sporządzanie opinii prawnych

– skarg na przewlekłość postępowania

Prawo Administracyjne:

– odwołania od decyzji administracyjnych
– postępowania rozgraniczeniowe
– sporządzanie skarg na działania organów
– postępowania przed organami administracji publicznej

– prowadzenie spraw przed WSA i NSA

– reprezentacja klienta przed organami administracji

– sporządzanie projektów pism i odwołań klientom

Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

– odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
– reprezentacja i prowadzenie spraw przed Sądem pracy

– sprostowanie – dokument świadectwa pracy
– odwołania od decyzji organów rentowych
– udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy

– konsultowanie pism i umów z zakresu prawa pracy

 
Prawa Rodzinnego:

– sprawy o alimenty
– ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego
-Rozwód lub Separację
– podział majątku
– uznanie ojcostwa
– o ustalenie kontaktów z dziećmi
– sporządzanie odwołań od orzeczeń sądu rodzinnego ze spraw z zakresu prawa rodzinnego

 
Prawo Karne:

– obrona przed sądami w sprawach o przestępstwa i wykroczenia

– reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego

– sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych

– reprezentacja w postępowaniu przed sądem II instancji i Sądem Najwyższym

– uzyskanie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego

Prawo Upadłościowe i Naprawcze:

– upadłość konsumencka i prowadzenie upadłości

– zgłaszanie wierzytelności na listę wierzytelności

– reprezentacja upadłego

– spraw związanych z dochodzeniem należności od członków zarządu upadłego przedsiębiorstwa, w szczególności Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 
Kancelaria Adwokacka Adwokata Grzegorza Czerwonko w Stargardzie każdego roku swojej działalności była nagrodzona w Ogólnopolskim Plebiscycie „Orły Prawa” – nagrodzie przyznawanej dla najlepszych fachowców w swojej dziedzinie. Tytuł Laureata Konkursu przyznawany jest Kancelarii corocznie. Wyróżnienia i opinie klientów potwierdzając, iż Adwokat to fachowiec w swoim fachu.

Przy ocenie sytuacji prawnej kontakt z prawnikiem jest niezwykle istotny. Radca Prawny, czy Adwokat to osoby najlepiej znające się na postępowaniach sądowych, czy sporządzaniu pism procesowych i są w stanie udzielić odpowiednich dla klientów indywidualnych porad. Nie ma znaczenia, czy pozew dotyczy prawa cywilnego, karnego, czy rodzinnego – zarówno Kancelaria Adwokacka, jak i Kancelaria Radcy Prawnego to pierwsze miejsce, które należy odwiedzić przed podjęciem decyzji o wytoczeniu sprawy sądowej. Indywidualne podejście jest niezbędne, aby doprowadzić do pozytywnego jej rozstrzygnięcia. Dlatego warto jest skorzystać z usług Adwokata lub Radców Prawnych. Usługi prawne są niedoceniane w społeczno-gospodarczym obrocie prawnym. Przed podjęciem ważnej decyzji każdy powinien poznać prawo i najlepsze prawne rozwiązania dla siebie – zanim rozpocznie batalie z sądami.

 

Kancelaria Adwokacka posiada biura w Stargardzie oraz w Szczecinie. W obu świadczy pomoc prawną dla potencjalnego klienta.

Siedziba Kancelarii to 73 110 Stargard – znajduje się przy ulicy Pierwszej Brygady 35, w budynku niegdysiejszego ZNTK – zarządzanego przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego (SARL), w lokalu nr 212.

Filia Kancelarii znajduje się w Szczecinie, przy ulicy Śląskiej 40, w zabytkowej szczecińskiej kamienicy, w lokalu nr 5. W tym samym lokalu znajduje się Kancelaria Radcy Prawnego.

Skontaktuj się z Nami – Zapraszamy!