Obszary Praktyki

Stargard - Rozwód - Pozew - sprawa karna

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata?

Wiele lat pracy w kancelarii i związane z tym doświadczenia nauczyły mnie, że pomoc prawna jest podobna do pomocy medycznej. 

Problemy prawne mają to do siebie, że im później przychodzimy do specjalisty, tym ostrzejsza diagnoza i trudniej zaimplementować skuteczne rozwiązanie dla zaistniałego problemu.

Poświęcanie prywatnego czasu na próbę samodzielnego rozwiązania problemu jest nieopłacalne. Zamiast poświęcić się swoim celom trwa się w niepewności co do sytuacji prawnej.

Należy pamiętać, że często kwestia, nad którą się zastanawiasz od wielu dni, profesjonaliście zajmuje kilkanaście do kilkudziesięciu minut.

Prowadzona Praktyka

Sprawy rodzinne - Prawo Rodzinne

Postępowania rozwodowe i postępowania alimentacyjne, sprawy dotyczące dzieci i majątku małżonków.

Sprawy Cywilne - Prawo Cywilne

Sprawy o zapłatę, dotyczące nieruchomości, opracowanie umów, sprawy egzekucyjne, prawo zobowiązań, sprawy spadkowe.

Sprawy Karne

Prowadzenie postępowań karnych jako obrońca oskarżonego lub jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Sprawy Gospodarcze

Spory i postępowania sądowe między przedsiębiorcami. Dochodzenie roszczeń.

Postępowania Administracyjne

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne. Zaskarżanie decyzji i uchwał organów administracji.

Sprawy Gospodarcze

Stała obsługa podmiotów gospodarczych. Doradztwo prawne i bieżące prowadzenie spraw sądowych oraz pozasądowych przedsiębiorców

Inne dziedziny prawa

Podejmuję się prowadzenia spraw również z innych dziedzin prawa. Na życzenie klienta sporządzam również opinie prawne dotyczące wskazanych przez klienta wątpliwości i problemów prawnych.

Pro Bono

Adwokat Grzegorz Czerwonko podejmuje się również prowadzenia spraw nieodpłatnie dla klienta – tzw. prowadzenie sprawy Pro Bono (z łac. Pro Publico Bono – dla dobra publicznego). Obowiązek ten realizuje przede wszystkim podejmując się prowadzenia spraw z urzędu.

Do tego rodzaju spraw należą przede wszystkim sprawy osób znajdujących się w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej. W takim przypadku Adwokat Grzegorz Czerwonko każdorazowo zapozna się ze sprawą i wspomoże stronę poprzez poprowadzenie sprawy osobiście lub też udzieli niezbędnej pomocy prawnej, aby strona uzyskała odpowiednią pomoc prawną.

Do kategorii spraw prowadzonych nieodpłatnie należą również przypadki szczególne – pomoc protestującym zatrzymanym, obrona osób prześladowanych, reprezentacja osób skrzywdzonych.