Często zadawane pytania (FAQ)

Prowadzę działalność przede wszystkim na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Na co dzień prowadzę praktykę w Szczecinie i Stargardzie. Na życzenie klienta i po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy podejmuję się prowadzenia postępowania przed Sądami w całej Polsce.  

Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00. Jeżeli te godziny nie pozwalają Ci na spotkanie z uwagi na pracę lub inne obowiązki, możliwe jest również umówienie terminu na inny dzień lub w innych godzinach.

Oferuję kilka sposobów rozliczeń. Ryczałtowe – które polega na przyjęciu z góry określonej stawki za prowadzenie sprawy i ustalenie zasad naliczania tego wynagrodzenia. Godzinowe – przy którym sporządzony zostaje raport co do ilości godzin poświęconych na prowadzenie sprawy i rozliczenie tych godzin z wcześniej uzgodnioną stawką godzinową.  Miesięczne – przy którym ustala się miesięczną stawkę wynagrodzenia. Mieszane – zindywidualizowany sposób rozliczenia dopasowany do potrzeb konkretnej osoby lub firmy.

Kancelaria utrzymuje stały kontakt z klientem w sprawach dotyczących jego postępowania oraz uzyskiwanych w nim postępów. Kontaktujemy się za pomocą telefonu, e-maili, jak i również mediów społecznościowych – tak aby klient miał jak najdogodniejszą formę kontaktu z kancelarią.

Aby uzyskać kontakt z Kancelarią i na przykład umówić termin wizyty wystarczy zadzwonić na tel. 601-205-131 lub wysłać e-mail na adres: kancelaria@adwokat-czerwonko.pl

Nie każda sprawa potrzebuje profesjonalnej pomocy prawnej – są postępowania, w których nie występuje żaden problem prawny i nie ma potrzeby korzystania z usług specjalisty. Jednakże zawsze warto zasięgnąć opinii specjalisty do co sytuacji prawnej w jakiej się znajdujesz. Uzyskasz odpowiedzi na dręczące Cię pytania i zostaniesz poinformowany i przysługujących Ci uprawnieniach lub ciążących na Tobie obowiązkach.

Odpowiedź na to pytanie jest zależne od tego o jaką sprawę sądową chodzi, jaki jest stan faktyczny tej sprawy i w jakim sądzie będzie prowadzone postępowanie. Postępowania sądowe trwają od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Skorzystanie z usług profesjonalisty pozwala często na znaczne skrócenie tego procesu, gdyż Twoja sprawa zostanie przygotowana już na etapie składania pierwszego pisma procesowego, co pozwoli na uniknięcie późniejszych odroczeń terminów rozpraw z uwagi na konieczność przeprowadzania dodatkowych, wcześniej nie zaplanowanych czynności.

Adwokat Grzegorz Czerwonko posiada ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem prowadzoną przez niego działalność. Dzięki ubezpieczeniu działalności adwokata każdy klient jest pewny, iż dochodząc swoich interesów w postępowaniu sądowym, jest on zabezpieczony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. W takich przypadkach szkoda klienta pokrywana jest w całości z ubezpieczenia.